9 Eylül 2008 Salı

DR. BESIM OMER AKALIN

Prof. Dr. Besim Ömer Akalın

(d. 01 Temmuz 1862, İstanbuL – ö. 19 Mart 1940), Türk bilim adamı, sivil toplum örgütçüsü ve milletvekili.

Babası Nardalı Ömer Şevki Paşa Osmanlı Meclis-i Mebusan'da görevliydi, annesi Afife Hanım ise Yaşar Paşa'nın kızıydı. Ailenin Macide adlı bir kızları ve Azmi, Agah ve Kemal Ömer adlı üç erkek çocukları vardı.

İlk öğrenimini Priştine'de yaptı. Ortaöğrenimine Kosova Mülkî Rüştiyesinde başladı, Kuleli Askerî Tıbbiye İdâdisinde tamamladı. Yüksek öğrenimini Mekteb-i Tıbbiye-i Şâhâne'de askerî öğrenci olarak ve her sınıfta birinci olarak 1885'te bitirdi. Uzmanlık eğitimini Paris'te Chartie Hastanesinde Prof.Dr. Budin ve Prof.Dr. Pinard'ın yanında asistan olarak çalışarak 1891 yılında tamamladı.

Görevleri

 • 1888 Mekteb-i Tıbbiye-i Şâhâne'de Fenni Kıbâle muallimi (Tıp fakültesinde bilimsel doğum profesörü)
 • 1895 ek görev olarak Ebeler Okulunda ebeler muallimi
 • 1898 ek görev olarak Seririyat-ı Viladiye muallimi (Doğum kliniği)
 • 1910 Tıp Fakültesi Reisi (Dekan)
 • 1912 Sıhhat Umum Müdürü
 • 1914 Tıp Fakültesi Reisi
 • 1915 Darülfünun Emini (Üniversite Rektörü-İlk rektör)
 • 1935 V. Dönem Bilecik Milletvekili

Başarıları

Kitapları ve verdiği eğitimler ile modern ebeliğinkurumsallaşmasında büyük rol oynamıştır. Ebelere verdiği önem nedeni ile bir dönem "ebelerin ebesi" adı ile anıldı. Tıp Fakültesinde verdiği dersler ile binlerce doktorun yetişmesinde katkısı oldu. Sürekli yayınladığı "Nevsâl- i Âfiyet" yıllıkları ile tıbbi yayıncılığı başlatmış oldu. Toplum sağlığı ve koruyucu hekimlik kavramlarına önem veren ilk bilim adamıdır.Veremle Mücadele Cemiyeti, Türk Tıp Tarihi Kurumu, Himaye-i Etfâl (Çocuk Esirgeme Kurumu), Süt Damlası, Türk Hastabakıcılar Cemiyeti, Hilal-i Ahmer (Kızılay) kadınlar kolu gibi pek çok sivil toplum kuruluşunun ya kurucularındandı yada ilk Genel Başkanları olmuştu.[1] 400'den fazla bilimsel makalesi yayınlandı, 70'ten fazla kitap yazdı, çeşitli gazete ve dergilerde sürekli yazıları çıktı.

Eserleri

 1. Sıhatnuma-i İzdivaç (1891)
 2. Sıhhatnuma-i Tenasül (1891)
 3. Sıhhatnuma-i Etfal (1885)
 4. Sıhhatnuma-i Aile (1886)
 5. Sıhhatnuma-i Nevzat yahut Beşik-Kundak-Emzik (1894)
 6. Tabib-i Etfal (Fransızcadan tercüme) (1896)
 7. Tenasül (1889)
 8. Ukm-ı İnanet (1888)
 9. Zayıf ve Vakitsiz Doğan çocuklara Takayyüd (1886)
 10. İpnotizma-Manyetizma (1889)
 11. Mukeyyifat ve Müskirattan Tütün (1886)
 12. Müskirat (1887)
 13. Afyon ve Esrar (1887)
 14. Deniz Banyoları (1890)
 15. Şişmanlık ve Zayıflık (1885)
 16. Gözlerin Hıfz-ı Sıhhati (1886)
 17. Dişlerin Hıfz-ı Sıhhati (1883)
 18. Su (1883)
 19. Kendini Bil (1894)
 20. Midenin Hıfz-ı Sıhhati (1892)
 21. Çocuklara Aş (1898)
 22. İdadiler için Hıfz-ı Sıhhat (1914)
 23. Veba (1886)
 24. Yalova Kaplıcası (1901)
 25. Fransa Mont Dore Kaplıcası (1928)
 26. Irzahane (1903)
 27. Doğururken ve Doğurduktan sonra (1904)
 28. Küçük Çocuklara Vefeyat Kesreti (1906)
 29. Çocuk Sıhhati Serisi (6 kitap)
 30. Nevsal-i Afiyet Birinci Sene (1899)
 31. Nevsal-i Afiyet Salname-i Tıbbi (1900)
 32. Nevsal-i Afiyet Salname-i Tıbbi (1904)
 33. Nevsal-i Afiyet Salname-i Tıbbi (1906)
 34. Emraz-ı Nisa (1898)
 35. Hastabakıcılık Dersleri (1915)
 36. Ebelik Dersleri (1928)
 37. İlk İmdad ve Muavenet (1918)
 38. Yüz yıl Yaşamak (1927)
 39. Fen ve İzdivaç (1924)
 40. Güç Doğum (1933)
 41. Kısırlık (1931)
 42. Doğum Tarihi (1932)
 43. Üzüm ve Üzümle Tedavi (1933)
 44. Gençliği koruma Çok yaşama (1934)
wikipedia
kaynakça:
1-
Hanımefendilere Hilâl-i Ahmer'e dair konferans,Hazırlayan:İsmail Hacıfettahoğlu,2007,Türkiye Kızılay Derneği Yayınları

Hiç yorum yok: